Att ansluta sig till ett fackförbund

Vare sig du jobbar statligt eller privat är det alltid en bra idé att ansluta dig till ett fackförbund. Idag är en majoritet av Sveriges befolkning medlemmar i något fackförbund och det finns många anledningar för dig att göra detsamma om du inte redan är medlem. Ett fackförbund bygger på att personer inom samma yrkesgrupp går ihop för att stärka sin position på arbetsmarknaden och ju fler som är medlemmar desto större makt har fackförbundet.

Fördelarna med facket är att de alltid kan hjälpa dig om det uppstår konflikter mellan dig och din arbetsgivare genom att agera stöd, ge råd och juridisk hjälp vid behov. De har alltid dina villkor i fokus och arbetar för såväl en bättre arbetssituation som en bra löneutveckling. Oftast kan du ansöka om medlemskapet i ett fackförbund direkt på nätet, och några av de största förbunden är IF Metall, SEKO, Förbundet ST och LO.

Vilket fackförbund du ska välja beror på vilken yrkeskategori du tillhör. Att bli medlem innebär utöver en tryggare anställning också en rad ekonomiska förmåner som till exempel rabatterade kurser, bättre lånevillkor från banken och lägre priser på både resor, varor och tjänster.